قطعات پیزوالکتریک

پارامترهای فیزیکی انواع مواد پیزوالکتریک

پیزوالکتریک رینگی

 

ماده

شکل

ابعاد (mm)

فرکانس [Hz]

قطبش

برگه اطلاعات

موجودی

 

PZT-4

استوانه توخالی (تیوب)

OD25 x ID6 x H5

 

محوری

PG4404

100

پیزوالکتریک دیسکی

 

ماده

شکل

ابعاد (mm)

فرکانس [Hz]

قطبش

برگه اطلاعات

موجودی

 

PZT-5A

دیسک

OD25 x H2

MHz 1

محوری

PG4402

0

 

PZT-5A

دیسک

OD20 x H1

MHz 2

محوری

PG4403

0

پیزوالکتریک نواری (Strip)

پیزوالکتریک خط بریل (Braille Line)

شرکت پویش صنعت عروج

تهران- خ کارگر شمالی- خ 16- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک- واحد 124

کد پستی: 1439814448

تلفن: 88339314 – 021