ـ شرکت پویش صنعت عروج ـ

عینک‌های طبی دوربین‌دار

عینک‌های آفتابی دوربین‌دار

شرکت پویش صنعت عروج

تهران- خ کارگر شمالی- خ 16- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک- واحد 124

کد پستی: 1439814448

تلفن: 88339314 – 021