المنت‌های حرارتی کوره‌های برقی (الکتریکی)

المنت‌های سلیسیم کاربید SiC

المنت‌های مولبدنیوم دی سیلیساید MoSi2

المنت‌های مولبدنیوم Mo

المنت‌های تنگستن W

شرکت پویش صنعت عروج

تهران- خ کارگر شمالی- خ 16- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک- واحد 124

کد پستی: 1439814448

تلفن: 88339314 – 021