دماسنج مادون قرمز (پیرومتر)

پیرومتر 200 تا 2200 درجه سانتیگراد- PM-2220

پیرومتر 500 تا 3000 درجه سانتیگراد- PM-3050

شرکت پویش صنعت عروج

تهران- خ کارگر شمالی- خ 16- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک- واحد 124

کد پستی: 1439814448

تلفن: 88339314 – 021