حسگرها، سنسورها، مبدل‌ها

حسگر/مبدل دما

حسگر/مبدل رطوبت

حسگر/مبدل دما-رطوبت

حسگر/مبدل باد

حسگر/مبدل فشار

مبدل ولتاژ

مبدل جریان الکتریکی

مبدل شدت نور

شرکت پویش صنعت عروج

تهران- خ کارگر شمالی- خ 16- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک- واحد 124

کد پستی: 1439814448

تلفن: 88339314 – 021