تسلامتر، گوس‌متر، تجهیزات مغناطش و اندازه‌گیری آهنرباها

تسلامتر یا گوس‌متر (Teslameter, Gaussmeter) دستگاهی است برای اندازه‌گیری چگالی شار مغناطیسی استفاده می‌شود. چگالی شار مغناطیسی متأثر از دو پارامتر است:

1-   منبع مغناطیسی: که همان آهنربا(ها)ی دائم یا الکتریکی موجود هستند

2-   مدار مغناطیسی: شکل، ابعاد، فاصله و چینش اجزای آهنی در اطراف آهنربا(ها)

دقت، فرکانس، گستره‌ی سنجش و ظرافت پراب اندازه‌گیری از پارامترهای مهم یک تسلامتر است.

مدل

گستره‌ی سنجش

فرکانس

صحت

پراب

برگه‌ی اطلاعات

PF-85

0 تا 2 تسلا

DC تا 200 هرتز

1%

Transverse 2mm

PG4203

PF-201

0 تا 2 تسلا

DC تا 200 هرتز

2%

Transverse 1.5mm

PG4216

PF-701

0 تا 3 تسلا

DC و 50/60 هرتز

5%

 

 

شرکت پویش صنعت عروج

تهران- خ کارگر شمالی- خ 16- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره یک- واحد 124

کد پستی: 1439814448

تلفن: 88339314 – 021